ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მამუკა ჭაბაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ნინო ბოგვერაძე

პარტნიორი / ადვოკატი

ირაკლი ალხაზაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ეკატერინე ეგუტია

იურიდიული მრჩეველი / ადვოკატი

ვანო კალმახელიძე

ადვოკატი

თორნიკე ნემსწვერიძე

ადვოკატი

ეთო რუხაძე

ადვოკატი

რეზო დეკანოსიძე

ადვოკატი

მარიამ პირველი

იურისტი

ელენე ჩომახიძე

მმართველი პარტნიორის თანაშემწე

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

გული გრიგალაშვილი

ოფის მენეჯერი

ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მამუკა ჭაბაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ნინო ბოგვერაძე

პარტნიორი / ადვოკატი

ირაკლი ალხაზაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ეკატერინე ეგუტია

იურიდიული მრჩეველი / ადვოკატი

ვანო კალმახელიძე

ადვოკატი

თორნიკე ნემსწვერიძე

ადვოკატი

ეთო რუხაძე

ადვოკატი

რეზო დეკანოსიძე

ადვოკატი

მარიამ პირველი

იურისტი

ელენე ჩომახიძე

მმართველი პარტნიორის თანაშემწე

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

გული გრიგალაშვილი

ოფის მენეჯერი