ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მამუკა ჭაბაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ნინო ბოგვერაძე

პარტნიორი / ადვოკატი

ირაკლი ალხაზაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ეკატერინე ეგუტია

იურიდიული მრჩეველი / ადვოკატი

ვანო კალმახელიძე

ადვოკატი

თორნიკე ნემსწვერიძე

ადვოკატი

ეთო რუხაძე

ადვოკატი

რევაზ დეკანოსიძე

ადვოკატი

ელენე ჩომახიძე

მმართველი პარტნიორის თანაშემწე

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

გული გრიგალაშვილი

ოფის მენეჯერი

ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მამუკა ჭაბაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ნინო ბოგვერაძე

პარტნიორი / ადვოკატი

ირაკლი ალხაზაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ეკატერინე ეგუტია

იურიდიული მრჩეველი / ადვოკატი

ვანო კალმახელიძე

ადვოკატი

თორნიკე ნემსწვერიძე

ადვოკატი

ეთო რუხაძე

ადვოკატი

რევაზ დეკანოსიძე

ადვოკატი

ელენე ჩომახიძე

მმართველი პარტნიორის თანაშემწე

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

გული გრიგალაშვილი

ოფის მენეჯერი