უკან მაღლა

ჩვენი კომპანია დაარსების დღიდან კლიენტებს სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს, რომელიც მოიცავს ზეპირ და წერილობით კონსულტაციებს, დოკუმენტების დამუშავებას, რეკომენდაციებისა და სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას, წარმომადგენლობას სასამართლოში, არბიტრაჟში, სახელმწიფო ორგანოებისა და მესამე პირთა წინაშე. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ კლიენტის ინტერესი სამართლის შემდეგ დარგებში:

საუკეთესო შედეგზე ორიენტირებული პროფესიონალები

სამოქალაქო სამართალი

სამეწარმეო სამართალი;

სადაზღვევო სამართალი

საგადასახადო სამართალი;

საბაჟო სამართალი;

ინტელექტუალური სამართალი

კლიენტები ჩვენს შესახებ კლიენტები ჩვენს შესახებ
testimonials-image
«

ჩვენი კომპანიისთვის კორძაძის საადვოკატო ბიუროსთან თანამშრომლობის დაწყების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მათი შეუბღალავი რეპუტაცია მრავალწლიანი გამოცდილება იყო და ამ რეპუტაციის საფუძვლიანობაში ეჭვი არასდროს შეგვპარვია. მათთან თანამშრომლობის დაწყების შემდეგ მშვიდად ვართ და ეჭვი არ გვეპარება, რომ ჩვენს მიერ ადვოკატისთვის გადაცემული ინფორმაციის კონფედენციალურობა დაცული და გარანტირებულია და რომ გვყავს ადვოკატთა ჯგუფი, რომელიც არასდროს არ დაარღვევს ეთიკის ნორმებს და არ იმოქმედებს პატიოსნების და კლიენტის ინეტერესების წინააღმდეგ. კორძაძის საადვოკატო ბიურო ის საადვოკატო ბიუროა, რომელიც ყოველთვის ჩვენს გვერდით დგას და რომლის მომსახურებასაც ყოვეთვის რეკომენდაციას გავუწევთ ჩვენს პარტნიორებთან.

«
თიბისი

ჩვენი კომპანია მიიჩნევს, რომ პარტნიორი იურიდიული ფირმის არჩევისას ძალიან გაგვიმართალა, როცა არჩევანი კორძაძის საადვოკატო ბიუროზე შევაჩერეთ. კორძაძის საადვოკატო ბიურო ყოველთვის მიმართულია კლიენტის ინტერესების განუხრელად დაცვისკენ და სთავაზობს მათ დახმარებას, რომელიც ყოველთვის გამოირჩევა ეფექტურობით და დროულობით და გვჯერა, რომ გაწეული დახმარება თუ რეკომენდაცია აუცილებლად დაგვეხმარება წარმატებული ბიზნესის კანონის ფარგლებში წარმოებაში. ჩვენი კომპანია სრულად ენდობა კორძაძის საადვოკატო ბიუროს, დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველა საკითხს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით მოეკიდებიან და ყოველთვის გვაქვს იმედი, რომ ისინი ჩვენს ინტერესებს ბოლომდე დაიცავენ და გაიმარჯვებენ.

«
კოკა კოლა

კორძაძის საადვოკატო ბიუროსთან უკვე . . წელია ვთანამშრომლობთ. ამ დროის განმავლობაში მრავალმხრივი სამართლებრივი დახმარება დაგვჭირდა, თუმცა კორძაძის საადვოკატო ბიურო ყოველთვის დროულად, უფექტურად და კომპეტენტურად გამოგვეხმაურა და დაგვეხმარა პრობლემების მოგვარებაში. ბიუროს ადვოკატების გამოცდილება, ცოდნა და კომპეტენტურობა ეჭვქვეშ არასდროს დამდგარა, რადგან მათ მიერ გაწეული დახმარება, რეკომენდაციები და რჩევები ყოველთვის იყო ინფორმაციული, სასარგებლო, და ემსახურებოდა ჩვენი ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას.