უკან მაღლა
Image Alt

October 2014

2014 წლის 23 ოქტომბერს, ჟურნალმა „თბილისელებმა“ ადვოკატი ზვიად კორძაძე „ოქროს კატალოგის“ რჩეული წლის ადვოკატის“ ნომინაციაში დააჯილდოვა.

ააიპ. „ხარისხის ნიშანი“ ადასტურებს, რომ კს „ კორძაძის საადვოკატო ბიურო“-ს ხარისხის მენეჯმენტი და მის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი სრულად შეესაბამება „ხარისხის ნიშნის“ პროგრამით დადგენილ უმაღლეს დონეს და აღნიშნულ კომპანიას ენიჭება უფლება გამოიყენოს „ხარისხის ნიშანი“ 2014 წლის 18 ივლისიდან 2017 წლის

2014 წლის 24 ოქტომბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, მარო მაყაშვილის სახელობის აუდიტორიაში „ქართული სამართლის აქტუალური საკითხების“ წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც გამოიცა “კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“ ფინანსური მხარდაჭერით და მიეძღვნა ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ხსოვნას. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა ადვოკატმა ზვიად