კორძაძის საადვოკატო ბიუროს “ხარისხის ნიშნის” სერთიფიკატი გადაეცა

საქართველოს ხარისხის ასოციაცია 2014 წელს „ხარისხის ნიშნის“ აქტიური გამოყენებისათვის აჯილდოებს კომპანიას კს  “კორძაძის საადვოკატო ბიუროს”.

სრულად

კორძაძის საადვოკატო ბიუროს ხარისხის ნიშნის სერტიფიკატი გადაეცა

ააიპ. „ხარისხის ნიშანი“ ადასტურებს, რომ კს „ კორძაძის საადვოკატო ბიურო“-ს ხარისხის მენეჯმენტი და მის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი სრულად შეესაბამება „ხარისხის ნიშნის“ პროგრამით დადგენილ უმაღლეს დონეს და აღნიშნულ კომპანიას ენიჭება უფლება გამოიყენოს „ხარისხის ნიშანი“ 2014 წლის 18 ივლისიდან 2017 წლის 18 ივლისამდე.

სრულად