კორძაძის საადვოკატო ბიურო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის „მოხატული სახარება 7 საუკუნის შემდეგ“ თანამონაწილეა. პროექტი მიზნად ისახავს 7-საუკუნოვანი წყვეტის შემდეგ საზოგადოების მონაწილეობით შეიქმნას მინიატიურებით გაფორმებული სახარება.