უკან მაღლა
Image Alt

ჩვენი გუნდი

ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

 

მოღვაწეობის სფერო:სამოქალაქო, სამეწარმეო, სისხლის, საბანკო და საოჯახო სამართალი; ადმინისტრაციული, საავტორო და ინტელექტუალური, შრომის სამართალი

მამუკა ჭაბაშვილი

ადვოკატი

 

მოღვაწეობის სფერო: სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საგადასახადო დავები.

ნინო ბოგვერაძე

ადვოკატი

 

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, სამეწარმეო, საბანკო, საოჯახო, ადმინისტრაციული, საავტორო და ინტელექტუალური, შრომის სამართალი.

ირაკლი ალხაზაშვილი

ადვოკატი

 

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი.

ნინო ჯორბენაძე

ადვოკატი

 

მოღვაწეობის სფერო:სამეწარმეო, შრომის და სახელშეკრულებო სამართალი.

კოკა გაბუნია

ადვოკატი

 

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, სამეწარმეო, ადმინისტრაციული, ინტელექტუალური საკუთრებისა და შრომის სამართალი.

გია წიტაიშვილი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალსტი

 

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი