უკან მაღლა
Image Alt

სხვა აქტივობა

2014 წლის 24 ოქტომბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, მარო მაყაშვილის სახელობის აუდიტორიაში „ქართული სამართლის აქტუალური საკითხების“ წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც გამოიცა “კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“ ფინანსური მხარდაჭერით და მიეძღვნა ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ხსოვნას. დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა ადვოკატმა ზვიად