პალიატიური მზრუნველობა

კორძაძის საადვოკატო ბიურო” უფასო იურიდიულ მომსახურეობას ანხორცილებს პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პაციენტებისათვის.

სრულად