ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო:სამოქალაქო, სამეწარმეო, სისხლის, საბანკო და საოჯახო სამართალი; ადმინისტრაციული, საავტორო და ინტელექტუალური, შრომის სამართალი

მამუკა ჭაბაშვილი

ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო: სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საგადასახადო დავები.

ნინო ბოგვერაძე

ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, სამეწარმეო, საბანკო, საოჯახო, ადმინისტრაციული, საავტორო და ინტელექტუალური, შრომის სამართალი.

ირაკლი ალხაზიშვილი

ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი.

ნინო ჯორბენაძე

ადვოკატი
მოღვაწეობის სფერო: სამეწარმეო, შრომის და სახელშეკრულებო სამართალი.

კოკა გაბუნია

ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, სამეწარმეო, ადმინისტრაციული, ინტელექტუალური საკუთრებისა და შრომის სამართალი.

ანი დავითულიანი

ადვოკატი

მოღვაწეობის სფერო: სამოქალაქო, სამეწარმეო, საბანკო, საოჯახო, ადმინისტრაციული, შრომითი და საგადასახადო დავები, საავტორო და ინტელექტუალური სამართალი.

გია წიტაიშვილი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალსტი

ხატია ჯიღაურაშვილი

ოფისის მენეჯერი

 

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი