კორძაძის საადვოკატო ბიურო მე-7 წელია თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პარტნიორია, რომელსაც უწევს უფასო იურიდიულ მომსახურებას.